skip to Main Content
Menu

Z historii Konkursów Pianistycznych im. Tadeusza Szeligowskiego w Poznaniu

Szeligowski przy fortepianie

 Tadeusz Szeligowski

Konkurs Pianistyczny im. Tadeusza Szeligowskiego powołany został do życia w dniach 8-9 listopada 1996 r. w Poznaniu, z okazji 100 rocznicy urodzin T. Szeligowskiego, dla uczczenia pamięci kompozytora.

Jego pomysłodawczynią była st. wykł. Ditmara Śniechota-Ogłoza z Akademii Muzycznej w Poznaniu. Jako konsultantka szkolnictwa muzycznego Centrum Edukacji Artystycznej inicjatorka imprezy opracowała repertuar Konkursu, który skupiał  uwagę uczniów  i nauczycieli na nieczęsto grywanych, a bardzo wartościowych utworach z literatury pianistycznej  kompozytorów polskich XX wieku. W ich wyborze szczególną uwagę  zwrócono na dzieła fortepianowe Tadeusza Szeligowskiego. Każdy  z uczestników otrzymał w upominku egzemplarze nowej edycji utworów patrona Konkursu, które zostały opracowane pod względem  dydaktycznym  wg rękopisów i osobistych  wskazówek kompozytora przez powołaną na przewodniczącą jury pierwszej i drugiej edycji imprezy p. Ditmarę Śniechotę-Ogłozę.

Konkurs ma charakter ogólnopolski. Od początku aż do dnia dzisiejszego organizuje go Państwowa Podstawowa Szkoła Muzyczna nr 2 im. T. Szeligowskiego. Czyni to pod patronatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i przy współpracy Władz Miasta Poznania oraz Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego.

W  bieżącym  roku odbędzie się kolejna, dziewiąta już edycja zmagań młodych pianistów.

W poszczególnych  latach Konkurs nieco zmieniał swoje założenia. Początkowo przesłuchania odbywały się w dwóch grupach (do lat 13 i do lat 15 – pierwsze dwie edycje), przy czym grupa starsza zobowiązana była do wykonania utworów w dwóch etapach. Regulamin kolejnych edycji nieco rozszerzył uczestnikom wymagania repertuarowe. Jednocześnie Konkursy, którym  od trzeciej  edycji przewodniczy prof. Anna Wesołowska-Firlej (Akademia Muzyczna w Łodzi), odbywały się już jednoetapowo i w ramach jednej grupy (do lat 13.).

Stały skład jury – prof. Jan Jański (AM Poznań, do 2007 r.), mgr Ewa Salwarowska (PPSM Katowice), mgr Jolanta Reszelska (ZSM Piła) i mgr Barbara Maskowicz-Dotka (POSM nr 2 Poznań, do 2007 r.) – pozwolił pedagogom na wnikliwą ocenę poziomu wykonawczego pianistów polskich szkół muzycznych I stopnia. Dzięki temu możliwe było także porównanie poszczególnych wykonań na przestrzeni lat. Ogółem we wszystkich edycjach Konkursów Pianistycznych im. T. Szeligowskiego w Poznaniu udział wzięło 198. uczniów szkół muzycznych z całej Polski, których wykonawstwo – kierując się opiniami przewodniczącej jury prof. Anny Wesołowskiej-Firlej oraz pedagogów i obserwatorów Konkursu – ocenia się jako bardzo wysokie.

Jako organizatorzy z przyjemnością odnotowujemy fakt, że wśród nagrodzonych młodych pianistów znajdują się uczniowie naszej szkoły.

Są to:

Natalia Czekała – I nagroda ex aequo w 2001 r. (III Konkurs)

Mikołaj Thiel – I nagroda ex aequo w 2007 r. (VI Konkurs)

Marcin Sobieraj – II nagroda ex aequo w 2007 r. (VI Konkurs)

Wojciech Marciniak – II nagroda ex aequo w 2011 r. (VII Konkurs)

Anna Łukaszewicz – wyróżnienie w 2011 r. (VII Konkurs)

Aleksandra Kapczuk – I nagroda w 2013 r. (VIII Konkurs)

Powiększ tekst Zmień kontrast
Back To Top