skip to Main Content
Menu

Wesołowska-Firlej2

Prof. Anna Wesołowska-Firlej

Swoją edukację pianistyczną rozpoczęła w PPSM i PLM w Łodzi. Jej naturalną kontynuacją były studia w łódzkiej Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w klasie doc. W. Parczewskiego, które ukończyła z wyróżnieniem w 1972. Swoją wiedzę pogłębiała następnie na kursie mistrzowskim pod kierunkiem prof. Guido Agostiego w Hochschule für Musik-Franz Liszt w Weimarze oraz w trakcie studiów podyplomowych w wiedeńskiej Hochschule für Musik und darstellende Kunst w klasie prof. Hermana Schwertmanna, które zakończyła uzyskaniem dyplomu w 1977. Swoją działalność artystyczną A. Wesołowska rozpoczęła jeszcze w trakcie studiów w łódzkiej PWSM. W 1971 zdobyła I nagrodę na Międzyuczelnianym Konkursie Muzyki Kameralnej (w kategorii tria fortepianowe). Kolejne laury przyszły w 1974 roku na Międzynarodowym Konkursie Wokalnym w s,Hertogenbosch w Holandii, gdzie otrzymała dyplom dla najlepszego akompaniatora. W 1976 została laureatką Międzynarodowego Konkursu „Gaudeamus” w Rotterdamie, a rok później była finalistką Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. L.van Beethovena w Wiedniu. Anna Wesołowska jest czynną artystką koncertującą. Występuje zarówno jako solistka, jak i kameralistka z czołowymi muzykami polskimi (m.in. z B. Górzyńską, czy S. Firlejem) i zagranicznymi. Wielokrotnie koncertowała i w Europie, i poza nią – we Francji, Włoszech, w Niemczech, Anglii, Irlandii, Holandii, Rosji, Bułgarii, Austrii, Finlandii, Hiszpanii, Szwajcarii, Kanadzie i na Kubie. Poza działalnością koncertową Anna Wesołowska realizuje nagrania dla radia i telewizji w Polsce, a także dla radiofonii w Niemczech, Anglii, Finlandii, Francji i Hiszpanii. Wielokrotnie współpracowała  z takimi firmami fonograficznymi jak WIFON, czy  LE CHANT DU MONDE. Do ważniejszych pozycji w jej dyskografii należałoby zaliczyć: H. Wieniawski, Utwory skrzypcowe ( z B. Górzyńską) WIFON, 1989; Antologia miniatury wiolonczelowej (z S. Firlejem) WIFON, 1987; F. Chopin, Utwory kameralne (z S. Firlejem) WIFON, 1987; F. Schubert, Tria fortepianowe (z S. Kosteckim i S. Firlejem, jako Rubinstein Trio) LE CHANT DU MONDE (nagranie CD); F. Chopin, Sonata g-moll op. 65, Polonez C-dur op.3, Trio g-moll op. 8 (z B. Górzyńską i S. Firlejem) LE CHANT DU MONDE (nagranie CD); S. Moniuszko, F. Chopin – utwory różne na jeden i dwa fortepiany (z K. Makowską) LE CHANT DU MONDE (nagranie CD).Równolegle z działalnością artystyczną Anna Wesołowska prowadzi działalność pedagogiczną. Zaczynała ją w 1973 jako asystentka w Katedrze Fortepianu swojej macierzystej uczelni. W roku 1981 po przeprowadzonym przewodzie artystycznym, została adiunktem w tejże Katedrze Fortepianu, a w 1985 uzyskała awans na stanowisko docenta. Tytuł profesora nadzwyczajnego nadany jej został w 1991, aktualnie zaś jest profesorem zwyczajnym AM w Łodzi. Praca prof. Wesołowskiej w Akademii Muzycznej w Łodzi to, obok działalności dydaktycznej, także liczne funkcje w strukturach uczelni. W latach 1990-1993 piastowała ona urząd prodziekana na Wydziale Wykonawstwa Instrumentalnego i Wokalno-Aktorskiego, a w latach 1993-1999 była prorektorem AM do spraw naukowo-dydaktycznych. W latach 1999-2005 była rektorem AM w Łodzi. a w latach 2005-2007kierownikiem Katedry Fortepianu w tejże uczelni. Do 2010 była prezesem Zarządu Fundacji im. Artura Rubinsteina.

Reszelska1

Jolanta Reszelska

Ukończyła z wyróżnieniem Państwową Wyższą Szkołę Muzyczną w Poznaniu (1976) w klasie prof. Ireny Wyrzykowskiej-Mondelskiej. Pianistka, figuruje w „Słowniku Pianistów Polskich” Stanisława Dybowskiego. W latach 1981/1982 przebywała na rocznym stypendium Ministerstwa Kultury i Sztuki w Wiedniu w Hochschule fur Musik und Darstellende Kunst w klasie prof. Hansa Grafa, a w 1983 roku uzyskała dyplom uczelni wiedeńskiej, również z wyróżnieniem. Uczestniczyła w Międzynarodowych Kursach Interpretacji w Warszawie u prof. Tatiany Nikołajewej i w Budapeszcie u prof. Kornela Zempleniego. Występowała jako solistka i kameralistka na wielu prestiżowych koncertach w kraju i Europie (w tym jako gość dwukrotnie na Festiwalu Pianistyki Polskiej w Słupsku).W latach 2010-2012 koncertowała w Stanach Zjednoczonych z CT Virtuosi Chamber Orch oraz prowadziła Master Class na Summer Festival w Connecticut. Dokonała prawykonań kompozycji A. Koszewskiego, A. Weiss i Z. Guzowskiego (między innymi w 1991 roku koncertu fortepianowego Zbigniewa Guzowskiego w Schwerinie – Niemcy). Nagrywała dla radia. Od 1976r związana ze środowiskiem pilskim, pełni funkcję kierownika sekcji fortepianu w Zespole Szkół Muzycznych im F. Chopina w Pile, a w latach 2003-2011 również w ZPOSM w Koszalinie. Jako pedagog wykształciła wielu laureatów międzynarodowych i krajowych konkursów pianistycznych.

Stawicka

Alina Stawicka

Nauczyciel dyplomowany, ukończyła z wyróżnieniem w roku 1997 Akademię Muzyczną im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu w klasie fortepianu prof. Andrzeja Tatarskiego. Od 1995 r. pracuje jako nauczyciel w Poznańskiej Ogólnokształcącej Muzycznej Szkole Muzycznej I st. nr 2 (gdzie pełni aktualnie funkcję kierownika sekcji instrumentów klawiszowych), a od roku 1999 w Państwowej Szkole Muzycznej II st. im. Fryderyka Chopina oraz Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej II st. im. Jadwigi Kaliszewskiej. Brała czynny udział w Kursach Mistrzowskich prof. Wiktora Mierżanowa i prof. Tatiany Szebanowej oraz licznych seminariach pedagogiczno-pianistycznych (Poznań, Kłodzko, Tarnów, Gdańsk, Wrocław). W roku 1995 zdobyła III nagrodę na Ogólnopolskim Konkursie Muzyki Kameralnej w Łodzi. Koncertuje jako kameralistka i akompaniator. W pracy pedagogicznej specjalizuje się w nauczaniu gry na fortepianie uczniów szkół I i II stopnia. Jej uczniowie zdobywają nagrody i wyróżnienia na prestiżowych międzynarodowych oraz ogólnopolskich konkursach i przesłuchaniach. Juror ogólnopolskich i regionalnych konkursów muzycznych oraz wykładowca na kursach pianistycznych. W uznaniu osiągnięć pedagogicznych otrzymała nagrodę Prezydenta Miasta Poznania.

Pabich1

Prof. Maciej Pabich

Profesor w Katedrze Fortepianu Akademii Muzycznej w Poznaniu. Studia ukończył z wyróżnieniem pod kierunkiem prof. Andrzeja Tatarskiego. Prowadzi ożywioną działalność artystyczną w kraju i za granicą. Koncertował jako solista recitali, koncertów kameralnych i koncertów symfonicznych w wielu miastach w Polsce, we Francji, Niemczech, na Węgrzech oraz w Rosji. Współpracował z wieloma wybitnymi dyrygentami, m. in. J. Salwarowskim, J. Simonowem, J. Maksymiukiem, A. Duczmal, B. Jarmołowiczem. Z upodobaniem występuje również jako kameralista. Jest laureatem II nagrody oraz wielu nagród pozaregulaminowych dla najlepszego Polaka na I Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym im. F. Liszta we Wrocławiu w 1999 r. W 1997 r. został laureatem Estrady Młodych Festiwalu Pianistyki Polskiej w Słupsku oraz IV Ogólnopolskiego Konkursu Pianistycznego im. F. Liszta we Wrocławiu. Władze samorządowe Poznania w ramach Nagrody Artystycznej Miasta Poznania za 1999 r. przyznały M. Pabichowi Stypendium dla Młodych Twórców.Jury powołane przez Oficynę Wydawniczą „Głosu Wielkopolskiego” przyznało Maciejowi Pabichowi „Medal Młodej Sztuki” – prestiżową nagrodę środowiska poznańskiego. W marcu 2013 roku otrzymał tytuł doktora habilitowanego sztuki muzycznej. Zajmuje się też pedagogiką; jego uczniowie i studenci zdobywają laury na ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach. Jest także zapraszany jako wykładowca mistrzowskich kursów pianistycznych. Często uczestniczy także w pracach jury ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów.

Powiększ tekst Zmień kontrast
Back To Top